Friday, August 15, 2014

List of things about personality


List of question about personality:


- What's he/ she like?

For example:  Grasel has got a new boyfriend!
                      Oh really? What is he like

- How does she/ he seem?

- What are your first impressions of him/ she?

- What is his personality?

- How is his character?


The common structure for the answer

- He/ She  + is + ( adv ) adj
He seems + adj ( Use it when you're not sure, or your opinion about the first time you see him/her )

For example: 

He's lovely
He seems melancholic person
He seems too good to be true
He's trusthworthy person
He's a control freak
...........

Now, below is some adj about personality

Lovely, cool,  cute:  đáng yêu, dễ thương,...
trusthworthy person: người đáng tin cậy
 incisive:  sâu sắc, nhạy bén
wise:  thông thái
intelligent, smart, sharp as task: thông minh
naughty: nghịch ngợm
spry: lanh lợi
foxy: xảo quyệt
punctual person: người đúng giờ
strict: nghiêm khắc, nghiêm nghị
extroverted: hướng ngoại
cheerful: vui vẻ
energic: giàu năng lượng ( chỉ chung cho những người có các tính  sông xáo nhiệt tình năng động )
daydreamer: người mơ mộng
thoughtful: chu đáo cẩn thận ( luôn suy nghĩ trước khi làm )
melancholic: u sầu
loyal: trung thành
frank: thẳng thắn
honest: thành thật
truthful: thật thà
childlike: ngây thơ
enthusiastic: nhiệt tình
warm-hearted: nhân hậu
careless: cẩu thả, không cẩn thận
unconcern: vô lo, ( nặng thì gọi là lãnh đạm )
happy go lucky: vô âu vô lâu, vô tư
\
==========

Bạn nào có nhu cầu tìm gia sư để luyện Anh Văn tại nhà cùng bạn thì liên hệ page nhé!, các admin sẽ "luyện" với bạn


Be a fan with us on facebook: http://goo.gl/fK4kqf


No comments:

Post a Comment